Stress en vernieuwing gaan niet samen

Ook al heb je (nog) niet de boeken van Harari gelezen, toch zul je waarschijnlijk aanvoelen dat we de komende jaren met veel en grote veranderingen te maken krijgen.

Veranderingen die invloed zullen hebben op je eigen leven en natuurlijk ook in je werk. Want veranderingen in de markt en bij klanten, hebben gevolgen voor het aanbod van organisaties en hun bedrijfsprocessen. 

Hierin mee bewegen is de enige manier om als organisatie relevant te blijven in een steeds veranderende omgeving. 

Al die veranderingen vragen om creativiteit. Iedereen zal voor uitdagingen komen te staan die je niet eerder bent tegengekomen. Kunnen putten uit ervaringen uit het verleden zal steeds minder vaker toepasselijk zijn.

Er wordt een groter beroep gedaan op je creatieve geest om nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande problemen. En om nieuwe ideeën te bedenken om nog meer van toegevoegde waarde te zijn. 

Stress is de grootste hindernis voor creativiteit, inspiratie en goede ingevingen. De prefrontale cortex, is het deel van het brein dat deze capaciteiten regelt. En deze gaat tijdelijk ‘off-line’ bij stress! Gevolg is dat je alleen maar de oude denkpatronen kunt ophalen. Je valt terug op wat je in het verleden hebt geleerd. Out of the box denken, nieuwe gedachten en ideeën, komen niet in je op.

Je stressniveau kunnen managen is daarom heel essentieel in deze tijd. Iedereen ervaart in meer of mindere mate stress. Om stress te kunnen managen moet je het wel kunnen herkennen en erkennen. En daar gaat het nog weleens mis. Veel mensen zijn gewend geraakt aan een bepaald stress niveau in hun lijf. Ze herkennen de stress niet meer, maar weten ook niet hoe het is om in een volledig ontspannen staat te zijn.

Je hoeft echt niet oververmoeid te zijn of een burn out te hebben om last te hebben van stress. Stress uit zich in vele vormen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau en in gedrag. Door deze te herkennen kun je je stress niveau beter managen. In een ontspannen staat hoef je minder hard te werken om goede resultaten te bereiken. 

Wil je meer weten over stress, het herkennen van je eigen stress signalen en het managen van stress?  Regelmatig geef ik de masterclass ‘Succes zonder stress’. Door stress te managen kun je vanuit meer rust en gemak meer bereiken. Je vind hier meer informatie. 

E-BOOK

Wil je leren hoe je met minder inspanning je missie en ambities kunt realiseren?

Download dan nu het e-book 
‘7 sleutels voor Authentiek Leiderschap’