LEERGANG
authentiek leiderschap

leiderschapsprogramma
wijsheid in leiderschap

• 6 maanden programma blended learning
• maak een volgende stap in leiderschapsontwikkeling
• vanuit authenticiteit en op ontspannen wijze invloed uitoefenen