PRIVACY VERKLARING

We respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de AVG wet. We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. En/of omdat je ons gegevens verstrekt voor aanvragen van een gratis e-book of bij invullen van contactformulier.

Nieuwsbrief

Je kunt je gratis inschrijven voor de inspiratiebrief. Deze wordt ook naar je verzonden wanneer je het gratis e-book download. De inspiratie email wordt circa 4x per jaar verstuurd. Je kunt je op ieder moment afmelden onderaan de inspiratie email.

Aanmelding training, coaching, retraites

Bij aanmelding voor coaching, training en advies vragen we je om je naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens gebruiken we voor:

  • het beantwoorden van vragen
  • het verwerken van inschrijvingen voor workshops, trainingen en coaching
  • je kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • het versturen van facturen
  • het voeren van een voor de belastingaangifte verplichte administratie
  • het versturen van nieuwsbrieven 

Google Analytics

Via Google Analytics analyseren we bezoekersgedrag ter verbetering van de website www.creeerimpact.nl Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op een privacy vriendelijke manier. De laatste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet.

Geen gegevensverstrekking aan derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houdt er rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

We dragen zorg voor technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Computers zijn beveiligd met passende en doelmatige technische maatregelen. Alle verbindingen naar de website van Creëer Impact gaan via een beveiligde SSL verbinding. Contactgegevens en email staan op een beveiligde server.

Bewaartermijn 

Gegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Creëer Impact naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde certificaten door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover niet strijdig met wettelijke verplichtingen).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Creëer Impact door het sturen van een email naar info@creëerimpact.nl We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Creëer Impact
Hector Malotweg 52
3446 ZT Woerden
www.creeerimpact.nl